Disclaimer

De website van Van Damme Advocatuur is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van Van Damme Advocatuur te Beverwijk.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen.

Van Damme Advocatuur geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Van Damme Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.